Navigátor

Z Herbert's dune


Navigátor z filmu Duna D.Lyncha (1984)

Navigátori boli piloti Kozmickej gildy.

Dokážu vidieť bezpečné cesty vesmírom. Rodili sa vo vesmíre. Mladý navigátor v plodnom období a predtým ako vstúpil do nádrže, sa mohol rozmnožovať s normálnou ľudskou partnerkou.
Žili prakticky celý svoj život v mohutnom hranatom čiernom kontajneri nadnášanom suspenzormi -> zabraňoval vidieť navigátora nepovolaným a zároveň udržiaval atmosféru nasýtenú oranžovým melanžovým plynom. Zároveň bol vybavený generátorom silového poľa, ktorý nahradzoval bezváhový stav a anuloval tak vplyv gravitácie na ich telo. Melanž nielen dýchali, ale i jedli a pili -> dávala im ich obmedzené predzvestné schopnosti. Tieto obrovské dávky boli s najväčšou pravdepodobnosťou príčinou ich mutácií - záver z diskusie. V nádrži neboli nahí: nosili kombinézy z rôznymi puzdrami zavesenými okolo pása. Svoj kontajner po premene už nemohli nikdy opustiť. S vonkajším okolím komunikovali cez reproduktor.
Navigátor sa po úspešnom prijímacom teste menil nielen psychicky ale i fyzicky. Musel sa naučiť vysporiadať sa s krízami ako čiastočne zakrivený priestor, chybná predpoveď, záchvat melanžovej intolerancie, porucha Holtzmanovho generátoru alebo i zámerná sabotáž. Sami priestor nezakrivovali, aj keď sa tomu všeobecne verilo; to robili Holtzmanove generátory. Oni iba využívali svoju obmedzenú predzvestnú schopnosť na to, aby vyberali bezpečné cesty. Pravdepodobne aplikáciou zložitej matematiky - dimenzných výpočtov vyššieho rádu.


"Všetci ľudia sú obsiahnutí v jednej jedinej osobe, rovnako ako je všetok čas v jednom okamihu a celý vesmír v zrnku piesku."

fremenské porekadlo (PkD:?)


Navigator duneart.jpg

Bez navigátora by bol let nebezpečným hádaním. Navigátor nezaručoval bezpečnú cestu, ale značne zvyšoval pravdepodobnosť. Nemali mená, iba čísla. Mená vnucovali individualitu -> pravý opak toho, čo znamenalo byť navigátorom. Navigátor s kozmom splýval. Na komunikáciu medzi sebou používali matematický jazyk vyššieho rádu - myšlienky a slová prenášali priamo štruktúrou priestoru. Bolo to oveľa efektívnejšie ako normálna ľudská komunikácia.


"Aby sa človek niečo dozvedel o tomto vesmíre, musí sa pustiť na cestu objavov, ktorá je skutočne nebezpečná. Tieto objavy nemôže poskytnúť vzdelanie; nie je to niečo, čo sa dá naučiť a potom použiť alebo odhodiť. Cesta nemá žiadne ciele. V našom vesmíre považujeme ciele za konečné produkty, a tie sú smrtiace, keď sa na ne človek príliš upne."

Friedre Gináz - Filozofia Zbrojmajstra (PkD:H)


Gilda pri kandidátoch na funkciu navigátora stála o mladé, tvárne mysle v dostatočne zrelých telách. Prednosť dostávali ich vlastní ľudia, zamestnanci a spojenci Gildy. Ľudia "zvonku" sa medzi navigátorov dostávali iba zriedkavo. Tí, ktorí začali s výcvikom mladí, mali najlepšie výsledky. Ak však začali priskoro, často mutovali do príšerných podôb, vhodných len pre podradné úlohy. Najhoršie neúspechy museli byť ukončené eutanáziou. Skúška na navigátora bola veľmi súkromná a každý kandidát ňou musel prejsť sám a spoliehať sa iba na svoje schopnosti. Musel mať prirodzenú schopnosť a potenciál rozpínať svoju myseľ. Test spočíval vo vystavení kandidáta melanžovému plynu, ktorý expandoval jeho potenciál rozpínať myseľ. Po úspechu boli okamžite pretrhané všetky zväzky s predchádzajúcim životom a osoba začala s duševnou i telesnou premenou vyvolanou melanžou. Pokročilá transformácia špičkových navigátorov spočívala vlastne v premene na obrovskú zdurenú hlavu s pulzujúcimi spánkami, drobnými, prakticky takmer slepými očami. Telo nadobudlo celkovo rybí vzhľad -> vytiahnutá postava vzdialene pripomínala ľudskú, s plutvovitými nohami, veľkými blanitými vejárovitými rukami, drobnými ústami klinovitého tvaru a ohyzdným nosom.
V uzavretých priestoroch pravidelne trpeli klaustrofóbnou neurózou. Ich okolitá sféra vplyvu, všetci, kto sa v nej nachádzali a ich budúcnosť bola pre predzvestný zmysel neviditeľná. Bola to akási forma blokády -> človek so schopnosťou predzvestného vnímania nemohol vidieť iných s rovnakou schopnosťou. Dokázal odhadnúť prítomnosť a pohyb iného, nevidel ho však, ani ľudí, ktorí s ním mali zhodný cieľ a boli k nemu lojálni. Takýmto spôsobom chránili pred Muad´Dibom azylové planéty i planétu, na ktorej sa pokúsili rozbehnúť nový cyklus korenia. Schopnosť ukryť sa pred prorockým zrakom ale nefungovala v prípade Božského imperátora Leta II.


"Kozmická gilda pracovala celé storočia na tom, aby svojich elitných navigátorov zahalila mystikou. Ľudia k nim všetkým vzhliadajú s obdivom - od najnižšieho pilota až po najnadanejšieho kormidelníka. Žijú v nádržiach melanžového plynu, vidia všetky cesty priestorom a časom, vedú lode do najvzdialenejších končín Impéria. Ale nikto nevie, akú ľudskú cenu museli zaplatiť, aby sa stali navigátormi. Musíme to udržať v tajnosti, pretože keby poznali skutočnú pravdu, ľutovali by nás."

Navigátorský manuál Kozmickej gildy (PkD:?)