Neo-kymek

Z Herbert's dune

Neo-kymek - označenie každého kymeka mimo pôvodnú skupinu Titánov. Začal ich vytvárať Omnius po podrobení si pôvodnej skupiny ako formu odmeny svojim najvernejším ľudským prisluhovačom. Ich počet sa začiatkom Služobníckeho džihádu odhadoval na niekoľko tisíc. Pôvodní kymekovia im nedôverovali a do svojich plánov na zničenie Omnia ich - až na vzácne výnimky - nezasvecovali.


Zdroj