Nepripojené planéty

Z Herbert's dune


Nepripojené planéty - termín používaný pre planéty v časoch bojov medzi Ligou vznešených a Synchronizovanými svetmi v období pred a počas Služobníckeho džihádu, ktoré nepatrili ani do jedného zoskupenia. Liga o ne veľký záujem nemala, svoj postoj zmenila až po páde Giedi Primy do rúk Omnia.

Zoznam

Zdroj