Omnius

Z Herbert's dune
Verze z 11. 8. 2012, 22:11, kterou vytvořil >Historik (stretnutie s kogitormi)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)


Omnius - umelá počítačová inteligencia, ktorú nechtiac stvorili Titáni: Najskôr geniálny programátor Barbarossa vložil do programov spočiatku poslušnej umelej inteligencie ľudské túžby po expanzii a zvedavosť; to umožnilo malej skupinke revolucionárov ovládnuť Staré impérium plné ľudí bez ambícii, ktorí nechali všetky činnosti a prácu na robotoch a počítačoch.

Po storočnej vláde však jeden z Titánov, ľahkovážny pôžitkár Xerxes, urobil rozhodujúcu chybu; aby znížil svoju účasť na vládnutí na minimum, predal svojej umelej inteligencii príliš veľké prístupové práva. Počítačová sieť prevzala vládu nad planétou a veľmi rýchlo sa rozšírila na celú oblasť, ktorej vládli Titáni. Sama seba nazvala Omnius - a Titáni sa po 100-ročnej vláde museli skloniť pred svojim novým pánom. Omnius ich nemohol priamo zlikvidovať - bránila mu v tom poistka, Barbarossom naprogramovaná zábrana, ktorá mu znemožňovala zaútočiť na svojich tvorcov.

Omnius v čase Služobníckeho džihádu držal v područí okrem Ligy vznešených prakticky celý známy ľuďmi obývaný vesmír už 1000 rokov. Ten bol známy ako tzv. „Synchronizované svety“.


Technológia

Technológia umelých inteligencií bola založená na zložitých gélových obvodoch. Na ne ľudia počas Služobníckeho džihádu upriamili svoju pozornosť a dokázali vytvoriť špeciálne obranné polia, chrániace celé planéty a ničiace citlivé obvody umelých inteligencií. Prvý krát bola táto technológia použitá pri obrane Salusa Secundus, hlavnej planéty Ligy vznešených. Omnius proti nej nasadil kymekov, ktorých ľudské mozgy boli proti účinkom štítov imúnne.

Omniovo základné naprogramovanie bolo duplikované na každej jednej planéte Synchronizovaných svetov a vzájomne synchronizované pomocou pravidelných aktualizácií. Na každom sa tak nachádzala jeho takmer identická kópia. Nejednalo sa však o klony v absolútnom zmysle slova, ale o osobnosti so samostatným myslením, i keď identické (podobné jednovaječným dvojčatám, ktoré by mali do značnej miery rovnaké informácie a skúsenosti). Vzájomná komunikácia medzi kópiami bola možná pomocou bližšie nešpecifikovanej medzihviezdnej siete. Fyzikálne zákony totiž obmedzovali fyzickú veľkosť stroja, ktorá tak bola obmedzená na jednu planétu. Na každej z planét Synchronizovaných svetov tak vládol duplikát Omnia, pričom o aktualizáciu ich pamätí sa staralo 15 aktualizačných lodí.

Samotný Omnius vyzeral ako kovová guľa veľkosti menšej lopty, akoby vyrobená zo striebornej želatíny. Jej povrch bol na dotyk pružný.


Názory a ciele

Bol hnaný zvedavosťou a túžbou dobýjať, ktorý jeho predchodcom vštiepil ešte Barbarossa.

Považoval ľudí za neschopných pochopiť jeho zámery a - na rozdiel od Erasma - za vcelku zbytočných. No považoval ich za výrobné prostriedky a ich likvidácia by logicky spôsobila viac problémov ako úžitku. Z podobných dôvodov nepoužíval atómové zbrane - považoval ich za málo efektívne a následnú obnovu za zbytočne náročnú.

Novo inštalovanú kópiu Omnia na planéte Giedi Prima napadla možnosť využiť prototyp diaľkovej sondy, ktorý tu objavil, na šírenie svojich kópii do ďalších častí vesmíru. Predstavoval si ich ako zárodok Všemysli v podobe automatizovanej továrne, ktorá by na danom svete sama vytvorila základňu. Pri exponenciálnom šírení na ďalšie a ďalšie planéty by definitívnemu víťazstvu nad hrethgir by už nikto nemohol zabrániť.
Okamžite sa pustila do realizácie tejto myšlienky a výsledkom bolo hromadné vypustenie 5 000 týchto sond do všetkých kútov galaxie. Krátko nato bola Giedi Prima znovu dobytá Ligou vznešených a táto kópia Omnia bola zničená atómovým výbuchom. Ostatné Omniove osobnosti sa tak o tejto myšlienke a jej uskutočnení nikdy nedozvedeli.


Služobnícky džihád

Omnius na planéte Zem si počas vzbury otrokov, ktorú možno považovať za začiatok Služobníckeho džihádu, uvedomil, že jeho vážnou slabinou sú ľudia. Dôveroval svojim lojálnym ľudským služobníkom, no na Zemi ho zradili aj tí najvernejší. Ani kymekom sa nedalo dôverovať, no hodili sa v momentoch, kedy bolo treba použiť extrémnu krutosť a násilie - dokonca ich ľudia nenávideli viac ako samotné mysliace stroje. Vzbura ho definitívne presvedčila o potrebe vyhladiť ľudí zo všetkých Synchronizovaných svetov a preto vydal rozkaz vyhladiť všetkých ľudí na planéte. K podobnému názoru došla všemyseľ i na ostatných planétach...
Omnius Zeme bol zničený pri jadrovom bombardovaní planéty okolo roku 200 P.G. a jeho kópia padla do rúk Lige vznešených. Bola za prísnych bezpečnostných podmienok inštalovaná v izolovanej zóne na Saluse Secundus, kde ju skúmali vedci Ligy na čele s Tiom Holtzmanom. Poskytla cenné informácie a pohľad na spôsob myslenia strojov.


Počas nasledujúcich 25. rokov bojov bola situácia pomerne vyrovnaná. No od roku 184 P.G. sa začal Omnius zameriavať na Nepripojené planéty, ktoré sa dali ľahšie dobyť a ktoré dobre poslúžili ako základne pre útoky na územie Ligy. a prvé tri roky sa mu podarilo dobyť tri z týchto planét. Jeho cieľom bolo obkľúčiť svety Ligy pred hlavným útokom z viacerých smerov. Liga vznešených však vďaka Vorianovi Atreidovi a jeho znalosti taktiky mysliacich strojov tieto zámery odhalila a začala tieto planéty urputne brániť. Podarilo sa im masívnym útokom dobyť späť planétu Tyndall. V roku 177 P.G. prebiehali patové boje o ďalšiu z Nepripojených planét, Anbus IV.

Omnius ako prísne logická umelá inteligencia zvažoval i možnosti ľudstvo ignorovať a sústrediť sa na svety, ktoré sú pre biologický život smrteľné. Nateraz sa však venoval problému Služobníckeho džihádu a vyslal svojich zostávajúcich kymekov rozhodnúť vlečúci sa boj o Anbus IV a potlačiť nepokoje na planéte Iks.

Uvedomil si zmenu taktiky ľudí a zaregistroval fenomén náboženského fanatizmu - konzultoval tento problém s Erasmom, a snažil sa ho pochopiť. Keďže však viera je vo svojej podstate iracionálna, jej existencia nedávala logickému Omniovi zmysel.

V roku 176 P.G. sa Corrinský Omnius stavil s Erasmom, že sa Erasmovi z 9-ročného dieťaťa (jedného z mnohých zanedbaných otrokov žijúcich ako zvieratá v Erasmových kotcoch) podarí vychovať vzdelaného, bystrého a civilizovaného človeka.

V roku 174 P.G. prikázal Omnius Agamemnonovi, aby zlikvidoval bývalú Titánku Hekaté, ktorá sa spojila s ľuďmi a zničila Omnia na Bela Tegeuse. Zároveň mal na planéte nainštalovať jeho novú kópiu; ľudia s obsadením planéty príliš dlho váhali.

V roku 164 P.G. prijal corrinský Omnius v Erasmovej vile delegáciu kogitorov z Hessry. Určil toto miesto, pretože sa obával prípadného útoku na svoje pamäťové jadro. Kogitor Vidad ponúkol seba a svojich spoločníkov ako prostredníkov medzi ním a ľuďmi. Omnius súhlasil s trvalým ukončením bojov, ale iba v prípade, ak tak oficiálne urobí i Liga vznešených.


Pozri aj


Zdroj