Otheym

Z Herbert's dune


Otheym ( - okolo roku 10 207), poručík fedajkínov, ktorý sa zúčastnil na vypracovaní plánu útoku na znovuzískanie Arrakis Paulom Muad´Dibom. Člen jeho obávaných fedajkínskych kománd smrti. Bol pri tom, keď sa Muad´Dib prebudil po premene Vody života. Dvakrát ženatý, Lichna bola dcérou od prvej ženy. Druhá žena sa volala Dhuri. Tie ženy boli sestrami.
Mal širokú tvár s rovnými rysmi.

Dvanásť rokov po nástupe Muad´Diba na trón bol už na dôchodku a býval v štvrti veteránov v Arrakéne hneď vedľa Faroka. Slúžil mu a býval s ním aj trpaslík Bijáz...

Jeho dcéra Lichna bola zamilovaná do slepého Farokovho syna. O tom, že je táto láska falošná a že dcéra je v područí semúty, nemala rodina ani tušenie. Scytale ju potreboval pre svoje plány proti Muad´Dibovi, zavraždil ju a nahradil bez toho, aby si to jej blízki všimli.

Pri stretnutí s Muad´Dibom, v ktorého organizácií zohrala dôležitú úlohu Scytalova "imitácia" jeho dcéry, bol už starý a takmer nevládny, so zohavenou polovicou tváre a slepým okom -> pri bojoch na planéte (planétach) Tarahell dostal pukavú chorobu. Informoval Muad´Diba o chystanom fremenskom spiknutí. Daroval mu Bijáza, v ktorého mozgu boli uložené mená všetkých zradcov z radov fremenov. Na oplátku žiadal, aby sa postaral o jeho dcéru Lichnu (Horkou iróniou bolo, že tá už bola niekoľko týždňov mŕtva.) O pravej podstate Lichny i o úlohe Bijáza nemal Otheym najmenšie tušenie...

Krátko na to explodoval v tejto oblasti Spaľovač kameňa... pri ktorej s najväčšou pravdepodobnosťou aj so ženou zahynul.