Panoplia propheticus

Z Herbert's dune

Panoplia propheticus - výraz zahŕňajúci nákazlivé povery používané Bene Gesseritom k využívaniu primitívnych národov. Pozri aj termín Missionaria protectiva a Šaríja.


"Vy z Bene Gesseritu nazývate panoplia propheticus "vedou náboženstva". Dobre. Ja, ktorý hľadám iný druh vedca, to považujem za príhodnú definíciu. Vy si skutočne budujete vlastné mýty, ale to isté robí každá spoločnosť. Vás však musím varovať. Chováte sa rovnako, ako sa chovalo toľko iných zvedených vedcov. Vaše činy naznačujú, že chcete vyňať niečo zo života. Je načase, aby vám niekto pripomenul to, čo sami tak často prehlasujete: Človek nemôže mať ani jedinú vec bez toho, aby zároveň nemal aj jej protiklad."

Kazateľ v Arrakéne: Posolstvo Sesterstvu (DD)


"Nevyučujeme dejiny; iba oživujeme skúsenosti. Sledujeme reťazec následkov - stopy zvieraťa v rodnom lese. Uprite pohľad na naše slová a uvidíte širokú oblasť sociálneho chovania, ktorej sa ešte žiaden historik nedotkol." (Ka:D)


"Hovorí sa, že nie je nič pevného, nič vyváženého, nič trvalého v celom vesmíre - že nič nezostáva v rovnakom stave, že každý deň a niekedy každá hodina prináša zmenu." (DD)


"Keď veríš istým slovám, veríš ich skrytým argumentom. Keď veríš, že je niečo správne alebo nesprávne, pravda alebo klamstvo, veríš predpokladom skrytým v slovách, ktorými sa vyjadrujú argumenty. Také predpoklady sú obvykle deravé, ale pre presvedčených zostávajú tým najcennejším."

Dôkaz s otvoreným koncom - Panoplia propheticus (DD)