Pardot Kynes - Arrakiská čítanka

Z Herbert's dune

Arrakiská čítanka, napísaná pre syna Lieta

"Jedinec je šokovaný strašným odhalením vlastnej smrteľnosti. Živočíšny druh je ale niečo iné. Ten zomrieť nemusí." (PkD:H)


"Objavy sú nebezpečné, ale život tiež. Človek, ktorý nie je ochotný riskovať, je odsúdený k tomu nikdy sa nič nenaučiť, nerásť, nežiť." (PkD:?)


"Pod planétou - v jej skalách, jej hline a vrstvách usadenín - nájdete spomienky planéty, úplný záznam o jej existencií, jej ekologickú pamäť." (PkD:H)


"Neexistuje nič také ako prírodný zákon. Je iba séria zákonov vzťahujúcich sa k praktickým skúsenostiam človeka s prírodou. Sú to zákony ľudských činností. Menia sa, ako sa mení činnosť človeka." (PkD:H)


"Jedinec získava význam iba vo vzťahu k spoločnosti ako celku." (PkD:C)