Pardot Kynes - iné práce o Arrakis

Z Herbert's dune


"Príroda nerobí chyby; "dobre" a "zle" sú ľudské kategórie."

Prednášky o Arrakis (PkD:?)


"Na Arrakis môžeme urobiť niečo, o čo sa v celoplanetárnom meradle ešte nikto nepokúsil. Musíme použiť človeka ako konštruktívnu ekologickú silu, ktorá bude zavádzať adaptované a terraformované druhy života: tu rastlinu, tam zviera, inde človeka - až premeníme cyklus obehu vody a vytvoríme nový druh krajiny." (D)

Správa imperiálneho planetológa Arrakis Pardota Kynesa pre padišáha imperátora Elrooda IX. (neodoslané)


"Rastúca mnohotvárnosť a hojnosť života sama o sebe zmnohonásobuje počet miest, kde sa môže udržať život. Výsledný systém je sieťou tvorcov a užívateľov, jediacich a jedených, spolupracovníkov a súperov." (čiastočne D)

Správa imperátorovi Shaddamovi IV. (PkD:H)


"Náš časový plán časom nadobudne povahy prírodného javu. Život planéty je rozsiahla, navzájom previazaná štruktúra. Zmeny vegetácie a zvieracieho života budú spočiatku vyvolané základnými fyzikálnymi silami, s ktorými manipulujeme. Ale akonáhle sa uvedú do chodu, stanú sa samé regulačnými vplyvmi - a my budeme musieť počítať i s nimi. Nezabúdajte ale, že nám stačí regulovať iba 3% energetického povrchu - iba 3 percentá - aby sme zvrátili celý súčasný systém tak, že začne byť sebestačný." (D)

Pardot Kynes - Sny o Arrakis


"Hovorí sa, že fremen nemá svedomie, že ho stratil v spaľujúcej túžbe po pomste. To je nezmysel. Iba tí najhorší primitívi a sociopati nemajú svedomie. Fremen má vysoko vyvinutý svetový názor, v ktorého strede je vždy dobro jeho ľudu. Jeho pocit spolupatričnosti so spoločenstvom je skoro silnejší ako jeho vedomie samého seba. Len cudzím ľuďom sa títo obyvatelia púšte zdajú zvierací... rovnako ako sa cudzinci zdajú fremenom."

Ľud Arrakis (PkD:H)


"Voda je obrazom života. Pochádzame z vody, prispôsobili sme sa životu bez jej všeobímajúcej prítomnosti... a prispôsobujeme sa ďalej." (PkD:H)


"Jedinec je kľúčový, je to konečná efektívna jednotka všetkých biologických procesov." (PkD:H)


"Človek a jeho činnosť predstavovali v minulosti pre povrch planéty chorobu. Príroda má snahu vysporiadať sa so svojimi chorobami, zbaviť sa ich alebo ich izolovať, zahrnúť ich do systému podľa svojho." (D)


"Pre konečný priestor existuje určitá hranica, za ktorou sa znižuje stupeň voľnosti tak, ako sa zvyšuje kvantita. To platí pre ľudské bytosti v konečnom priestore rovnako ako pre molekuly plynu v plynotesne zazátkovanej banke. V prípade ľudí nejde o to, koľko by ich mohlo vo vnútri systému prežiť, ale o to, aký existenčný spôsob je schodný pre tých, ktorým sa podarí prežiť." (D)


"Na ekosystéme si ekologický analfabet neuvedomuje to, že ide o systém. O systém! V systéme síce určitá stabilita existuje, ale tá je dosť chúlostivá a môže ju zničiť jediný chybný zásah v opornom bode. Systém má svoju podstatu, tok od bodu k bodu. Ak niečo tok preruší, základ sa zrúti. Laici môžu to zrútenie postrehnúť, až keď je príliš neskoro. Preto je najdôležitejšou úlohou ekológie chápať dôsledky." (D)