Perth

Z Herbert's dune

Perth - miesto, odkiaľ pochádza vzácny, tzv. tranzitný jazyk.