Piesočná vlna

Z Herbert's dune

Piesočná vlna (idiomatický výraz) alebo prachový slap - kolísanie výšky hladiny prachu v oblastiach určitých paniev na Arrakis, spôsobené gravitačnými vplyvmi slnka a satelitov.