Piesočné vozidlo

Z Herbert's dune

Piesočné vozidlo - všeobecné označenie pre stroje určené k prácam na povrchu Arrakis pri hľadaní a zbieraní melanže.