Piesočný prieduch

Z Herbert's dune
(přesměrováno z Piesočným prieduchom)

Piesočný prieduch - dýchacie zariadenie pre vháňanie povrchového vzduchu do filterstanu pokrytého pieskom. Malo tvar dlhej trúbky, vyplnenej filtrom.