Platinová rieka

Z Herbert's dune

Platinová rieka - rieka na planéte Parmentier, zdroj vysoko cenených pstruhov.


Zdroj