Poritrin

Z Herbert's dune


Poritrin, tretia planéta hviezdnej sústavy Epsilon Alangue.

Zensunnitskí pútnici, fremeni ju považovali za svoj domovský svet. Pohodlná a príjemná. Vďaka nej sa stali zmäkčilými, ľahko sa stali korisťou imperiálnych nájazdníkov a boli odvlečení ako otroci na zakladanie kolónií na Bela Tegeuse a Salusa Secundus.


Obdobie Služobníckeho džihádu

Pred a počas Služobníckeho džihádu bola planéta členom Ligy vznešených. Pochádzal z nej veľký vynálezca Tio Holtzman. Vládla tu tzv. Panská rada, ktorej hlavou bol pravdepodobne Niko Bludd. Miestna domobrana sa označovala ako Dračia garda.

Pestovala sa tu cukrová trstina, obilie, rastliny na vlákna pre textilný priemysel.

Obyvatelia v časoch Služobníckeho džihádu vyznávali bukolickú odvodeninu navakresťanstva, ktoré postavilo počítače mimo zákon. Aj preto využívala v značnej miere buddislámskych otrokov, ktorých získavala pri nájazdoch na tzv. Nepripojené planéty. Ich dodávateľmi boli najmä otrokári z Tlulaxu.

Vzbura otrokov

Keď Tio Holtzman objavil obranný štít, vládca planéty Niko Bludd sa rozhodol ho poskytnúť Armade na boj proti mysliacim strojom. Časť flotily odletela na Poritrin, kde sa na lode štíty inštalovali. Pri testoch sa však ukázalo, že časť štítov inštalovaných otrokmi bola úmyselne chybne namontovaná, preto sa veliteľ Xavier Harkonnen rozhodol planétu opustiť a štíty nechať nainštalovať odborným vojenským personálom. Pre lorda Bludda to bola veľká hanba. Krátko nato tam vypukla vzbura, ktorú viedol zenšiíta Bel Moulay. Po niekoľkých týždňoch bola krvavo potlačená a Bel Moulay pre výstrahu popravený.

Bitka o planétu

V rokoch 177 - 176 P.G. podporil Niko Bludd plán falošnej flotily Voriana Atreida a Tia Holtzmana. Flotila na orbite, ktorú Poritrin vybudoval za dva roky ťažkou prácou svojich otrokov, mala slúžiť pre mysliace stroje ako potemkinovská dedina, dodať planéte zdanie neporaziteľnosti. Zároveň Liga vysielala útržky informácií, ktoré sa mali dostať k Omniovi a ktoré ho mali presvedčiť, že Holtzman na Poritrine vytvára vylepšený štítový systém. Omnius sa mal podľa predpokladov túto technológiu snažiť získať a padnúť tak do pripravenej pasce. Trik sa nakoniec podaril a robotická flotila po prílete do sústavy Poritrinu v roku 176 P.G. a spočítaní si šancí bez boja ustúpila.

2. vzbura otrokov

V roku 174 P.G. vypukla druhá vzbura zenšíitských otrokov, ktorej dôsledkom bolo zničenie hlavného mesta Starda pseudoatómovým výbuchom. Nakoniec bola pomerne rýchlo potlačená (s následnými krvavými pogromami na otrokov), no pri výbuchu zahynul lord Niko Bludd i vynálezca Tio Holtzman a vyžiadala si milióny obetí.

Sídla a geografia

  • mesto Starda
  • rieka Isana
  • lodenice na ostrovoch v delte rieky Isana, založené okolo roku 177 P.G.


Produkty

  • sladkovodné ulitníky


Osobnosti


Pozri tiež


Zdroj


Planéty Duniverza
III Delta Kaising | III Delta Pavonis | Aclin | Al-Dhaneb | Alfa Corvus | Anbus IV | Andioy | Arbelough | Arrakis | Atar | Balút
Barandik | Bela Tegeuse | Bellos | Biarek | Bifkar | Buzell | Beakkal | Caladan | Canidar II | Cerbol | Corrin | Dan | Dur
Ekaz | Ellram | Enfeil | Gaar | Gammu | Gamont | Giedi Prima | Gináz | Grumman | Hagal | Harmonthep | Hessra | Honru | Chusúk
Iks | Kadríš | Kaitan | Kapitula | Kirana Alef | Kirana III | Kolhar | Kolónia Peridot | Kolónia Vertree | Komider | Kroinin | Lampadas
Lankiveil | Lernaeus | Markon | Molitor | Muritan | Narádž | Niazi | Niusche | Novebruns | Palma | Parella | Parmentier | Pilargo
planéty Danu | Quadra | Ponciard | Poritrin | Rakis | Reenol | Relicon | Renditai | Rhisso | Riches | Risp VII | Rocu
Rom | Ros-Jal | Rossak | Gama Waiping - Salusa Secundus | Semba | Seneca | Seprek | Sikun | Souci | Spojka | | Tarahell | Terra
Thalim - Tleilax (Tlulax) | Tulapin | Tyndall | Ularda | Uzol | Walgis | Wallach VI, VII a IX | Xuttuh
Yardin | Yondair | Zabulon | Zanbar | Zanovar