Prečo sa Leto II. neoznačuje ako Leto III.?

Z Herbert's dune

Paul a Chani mali syna menom Leto, ktorý bol zabitý sardaukarom krátko pred koncom románu Duna. V románe Spasiteľ Duny dáva Chani život ďalšiemu chlapcovi, ktorý tiež dostáva meno Leto. Tento syn sa neskôr stal Imperátorom Letom II. Niektorí ľudia sa čudovali, prečo sa nevolá Leto III., keď pred ním boli dve osoby menom Leto: Paulov otec a Paulov prvý syn.

Avšak, toto by nebolo správne vzhľadom k ortodoxnej kráľovskej číslovacej schéme. Tento systém bol zavedený na odlíšenie vládcov toho istého mena a nie na identifikáciu normálnych členov rodiny. Preto iba tí, ktorí zasadnú na trón sú označení číslom. Napríklad otec Richarda III. bol Richard, vojvoda z Yorku. Pretože nikdy nebol kráľom, nedostal číslo.

Výnimkou z tohoto pravidla je Ľudovít XVII. V dôsledku Francúzskej revolúcie a Napoleonovej ríše nikdy nebol korunovaný a zomrel ako dieťa. Avšak, keď jeho strýko Ľudovít XVIII. usadol na trón, Ľudovít XVII. bol zaradený do počítania ako gesto, že Bourbonskí králi neuznali republikánsku a imperiálnu vládu.

Ďalším dôležitým bodom je, že každá krajina dodržiava vlastné počítanie. Kráľ Henrich IV. Anglický je celkom iná osoba ako kráľ Henrich IV. Francúzsky. Jakub VI. Škótsky sa stal Jakubom I., keď zasadol na anglický trón. Čísla tiež nie sú viazané k rodine: francúzski Ľudovíti boli pôvodom z viacerých kráľovských rodín.

Normálne sú takýmto spôsobom očíslovaní iba najvyšší panovníci. Šľachta je tradične označované hrubo spôsobom: Leto Atreides, prvý vojvoda Arrakis. Avšak titul nie je nevyhnutné viazaný ku krajine, takže Leto by mohol byť celkom dobre vojvoda čohokoľvek iného. Avšak vôbec nie je jasné, či Frank Herbert používal tento tradičný spôsob.

Vidíme, že podľa akceptovaného systému "Imperátor Leto II." nehovorí nič o menách svojich predkov, ale naznačuje, že tu bol Imperátor Leto I. Takýto imperátor je skutočne spomenutý v knihe The Dune Encyclopedia. Avšak, aj keby Herbert aplikoval iba pseudo-autentickú schému, kde vojvoda Leto je pravdepodobne očíslovaný, nie je tu možnosť, že by do toho mohol byť zahrnutý i Paulov prvý syn, pretože nikdy nebol držiteľom žiadneho titulu.

Zdroj: alt.fan.dune