Rieka Idaho

Z Herbert's dune


Rieka Idaho bola vodný tok, ktorý sa nachádzal na planéte Arrakis za vlády Leta Atreida II (ktorý v nej nakoniec zahynul) v čase pokročilej ekologickej transformácie planéty. Ohraničovala Zakázaný les.