Rossak

Z Herbert's dune

Rossak - jedna s planét, kam boli odvážaní predkovia fremenov ako otroci, väčšinou z Bela Tegeuse. Táto planéta bola miestom vzniku predchodkýň fremenských Ctihodných matiek -> ich predkovia tu totiž objavili jedovatú drogu, účinkami podobnú Vode života. Inak o nej nie je nič bližšie známe.
Sú isté náznaky, že sa na nej mohla nachádzať veľká zbierka historicky vzácnych kníh a dokumentov.

Planéta bola pred a počas Služobníckeho džihádu členom Ligy vznešených a sídlom predchodkýň Bene Gesseritu - čarodejníc z Rossaku. Tunajšie životné prostredie malo za následok, že sa na planéte rodili ženy (a iba ženy) nadané silnými telepatickými schopnosťami. Tie boli ale len malým percentom: väčšina tehotenstiev skončila potratom, narodením mŕtveho alebo rôzne telesne či mentálne postihnutého dieťaťa.


Súš tvorili väčšinou neplodné popukané lávové polia, na úrodných miestach bola planéta pokrytá hustou, takmer neobývateľnou džungľou. Oceány na Rossaku boli toxické a rastliny a živočíchy v nich žijúce pre človeka jedovaté. Rastliny neobsahovali chlorofyl a vegetácia tak bola prevažne striebristo fialová, nič nebolo zelené. V tektonicky stabilných oblastiach v okolí rovníka sa nachádzali veľké trhliny v kontinentálnych doskách v podobe širokých údolí s dostatočne filtrovanou vodou a dýchateľným vzduchom: v týchto ekosystémoch si ľudia vybudovali zložité jaskynné mestá, z ktorých sa dalo dostať priamo do džungle.
Ako protiklad k vyprahnutému zvyšku planéty džungle prekypovali životom. Muži z Rossaku, ktorí nemali telepatické nadanie svojich žien, z nej ťažili zdroje na veľké množstvo drog, liekov i jedov.


"Keby každý žijúci človek mal predzvestnú schopnosť, bola by na nič. Pretože na čo by sa potom dala použiť?"

Norma Cenva: Filozofický kalkulus (PkD:C)
(dávne záznamy Gildy, súkromná Rossakova zbierka)


Pozri tiež


Zdroje


Planéty Duniverza
III Delta Kaising | III Delta Pavonis | Aclin | Al-Dhaneb | Alfa Corvus | Anbus IV | Andioy | Arbelough | Arrakis | Atar | Balút
Barandik | Bela Tegeuse | Bellos | Biarek | Bifkar | Buzell | Beakkal | Caladan | Canidar II | Cerbol | Corrin | Dan | Dur
Ekaz | Ellram | Enfeil | Gaar | Gammu | Gamont | Giedi Prima | Gináz | Grumman | Hagal | Harmonthep | Hessra | Honru | Chusúk
Iks | Kadríš | Kaitan | Kapitula | Kirana Alef | Kirana III | Kolhar | Kolónia Peridot | Kolónia Vertree | Komider | Kroinin | Lampadas
Lankiveil | Lernaeus | Markon | Molitor | Muritan | Narádž | Niazi | Niusche | Novebruns | Palma | Parella | Parmentier | Pilargo
planéty Danu | Quadra | Ponciard | Poritrin | Rakis | Reenol | Relicon | Renditai | Rhisso | Riches | Risp VII | Rocu
Rom | Ros-Jal | Rossak | Gama Waiping - Salusa Secundus | Semba | Seneca | Seprek | Sikun | Souci | Spojka | | Tarahell | Terra
Thalim - Tleilax (Tlulax) | Tulapin | Tyndall | Ularda | Uzol | Walgis | Wallach VI, VII a IX | Xuttuh
Yardin | Yondair | Zabulon | Zanbar | Zanovar