Rozptyl

Z Encyklopedie Duny
Verze z 22. 2. 2009, 17:25; Historik (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Rozptyl - historická epocha, ktorá nastala krátko po smrti Božského imperátora Leta II. Migrácia obrovského množstva (spomínajú sa megatrilióny) ľudí do hlbokého vesmíru a k neznámym planétam, ku ktorej došlo v časoch Hladomoru, kedy planéty starého Impéria neboli schopné uživiť svojich obyvateľov. S novými priestormi a možnosťami došlo počas Rozptylu tiež k nevídanej populačnej explózií. Účastníci Rozptylu túto epochu nazývali nie Rozptyl, ale Hľadanie.

"Čo zo spoločenského dedičstva sa rozišlo do diaľky s Rozptylom? Tie časy dôverne poznáme. Poznáme duševné aj fyzické usporiadanie. Stratení so sebou vzali povedomie obmedzené väčšinou iba na ľudskú silu a technické prostriedky. Existovala zúfalá túžba po priestore k expanzií, vyvolaná mýtusom Slobody. Väčšina z nich nepochopila hlbšiu podstatu Tyranovej lekcie, totiž že násilie si tvorí vlastné obmedzenia. Rozptyl bol divoký a náhodný pohyb vykladaný ako rast (expanzia). Bol vyvolaný hlbokými obavami (často podvedomými) zo stagnácie a smrti."

Rozptyl, benegesseritská analýza (Archívy, KD)