Shuloch

Z Herbert's dune

Shuloch - miesto, kde sa odohráva množstvo fremenských legiend a historiek. Pravý Shuloch využívali ako základňu pre svoju činnosť pašeráci a Vydedenci. Až do nástupu Leta Atreida II. na trón sa myslelo, že skutočný Shuloch neexistuje.
Dával sa mu tiež názov karavanseráj Shuloch. Bol v centre veľkého skalnatého kopca. V jeho srdci sa nachádzala panva obklopená skalami, do ktorej zo všetkých strán viedlo mnoho vetviacich sa slepých kaňonov (každý obsahoval jedného červa). Ich spodné okraje boli husto zarastené a v centre bol kruh vejárovitých paliem, čo naznačovalo, že miesto bolo bohaté na vodu. Pod palmami stáli hrubé chatrče s prútia a koreňových vlákien. Ich charakter svedčil o degradácií tých, ktorí tam žili. Bol tu i otvorený kanát s dravými rybami. Lovili piesočných pstruhov a predávali ich mimo planétu (na návrh Kazateľa). Na jeho mieste si hodlal Božský imperátor Leto II. vybudovať svoje sídlo.