Siajnok: Porovnání verzí

Z Herbert's dune
>Historik
(nové, hotovo)
 
(sJaysTvYLtr)
Řádek 1: Řádek 1:
'''Slávnosť desaťročia - Siajnok - Letova hostina - Veľké zdieľanie''' - slávnosť sa konala raz za 10 rokov na [[Arrakis]] v meste [[Onn]] a zúčastňoval sa jej osobne i [[Leto II. Atreides|imperátor Leto II]]. Časť Slávnosti bola verejná, časť veľmi pravdepodobne neprístupná pre dospelých jedincov mužského pohlavia a bola jediným obradom, ktorý Leto II. dával svojim [[Rybím hovorkyniam]]. V podstate sa jednalo o zbožňovanie jeho osoby.


Slovo siajnok (ktoré bolo zároveň obradným popevkom) pochádza z dávnej minulosti a bol to kedysi obrad [[fremen]]ov v časoch, keď ešte neboli fremenmi. Samotné slovo malo mnoho významov. Znamenalo poctu tomu, kto hovorí úprimne, znamenalo pripomienku vecí, ktoré sú povedané s úprimnosťou. Znamenalo kvas, pretože skutočnosť - alebo presvedčenie, že niekto skutočnosť pozná, čo je to isté - vždy uvádza veci vo vesmíre do pohybu. Znamená tiež zvolávanie k modlitbe a meno anjela, ktorý zapisuje dobré i zlé skutky ľudí, Siháju, ktorý vypočúva mŕtvych krátko po smrti. Pre Rybie hovorkyne znamenalo tiež záhadu a prestíž. Znamenalo moc a výlučnosť, naznačovalo oprávnenie jednať v mene Boha.
<br>Leto slávnosť obnovil podľa svojich predstáv a potrieb. Robil si na ňu výlučný nárok, pretože on sám bol tým obradom.
<br>Slávnosti predchádzal Audienčný deň Leta II. Nasledujúci deň bol určený len pre Rybie hovorkyne a obrad sa odohrával v podzemí Onnu, na mieste, ktoré nebolo zakreslené na žiadnej dostupnej mape. Pri obrade sa podávali oplátky obsahujúce malé množstvo [[melanž]]e - Hostina Siajnoku. V hale sa zhromaždili vybrané zástupkyne Rybích hovorkýň - vždy tri z každej planéty Impéria.
L: "Ste strážkyne viery!"
<br>RH: "Pane, počúvame!"
<br>L: "Vo mne žijete bez konca!"
<br>RH: "Sme nekonečné!"
<br>L: "Milujem vás ako nikoho iného!"
<br>RH: "Milujeme!"
Počas obradu vznikala fanatická davová psychóza zúčastnených žien, ktoré by boli ochotné urobiť pre svojho Boha čokoľvek.
L: "Dám vám odmenu, ktorú si zaslúžila vaša viera a vaša služba. Žiadajte a bude vám dané!"
<br>RH: "Bude nám dané!"
<br>L: "Čo je moje, je vaše."
<br>RH: "Čo je moje, je vaše."
<br>L: "Zdieľajte teraz so mnou tichú modlitbu za môj príhovor vo všetkých veciach - aby ľudstvo nikdy nezaniklo."
L: "Bola vybraná nová Stráž?"
<br>RH: "Áno, Pane!"
<br>L: "Strážite moju vieru?"
<br>RH: "Áno, Pane!"
<br>L: "Kráčate po Zlatej ceste?"
<br>RH: "Áno, Pane!"
Pri obrade Leto používal originálny [[krispel]] [[Paul Atreides|Paula Muad´Diba]], so sokolom vyrytým na rukoväti a zelenými drahokamami.
L: "Talizman našich životov. Nôž Muad´Dibov. Zub šaj-hulúda. Vráti sa šaj-hulúd?"
<br>RH: "Áno, Pane."
<br>L: "Kto je šaj-hulúd?"
<br>RH: "Vy, Pane."
Slávnosť sa konala v cykloch každých 10 rokov, s výmenou Stráže, požehnaním novej generácií, tichou spomienkou na padlé Sestry a milovaných blízkych, ktorí navždy odišli. Končila priamym kontaktom Leta so svojimi "huriskami"...
<br>Trvala pravdepodobne 5 dní.
[[Kategorie:Rybie hovorkyne]]

Verze z 14. 2. 2012, 07:10