Siajnok

Z Herbert's dune
(přesměrováno z Slávnosť desaťročia)


Slávnosť desaťročia - Siajnok - Letova hostina - Veľké zdieľanie - slávnosť sa konala raz za 10 rokov na Arrakis v meste Onn a zúčastňoval sa jej osobne i imperátor Leto II. Časť Slávnosti bola verejná, časť veľmi pravdepodobne neprístupná pre dospelých jedincov mužského pohlavia a bola jediným obradom, ktorý Leto II. dával svojim Rybím hovorkyniam. V podstate sa jednalo o zbožňovanie jeho osoby.

Slovo siajnok (ktoré bolo zároveň obradným popevkom) pochádza z dávnej minulosti a bol to kedysi obrad fremenov v časoch, keď ešte neboli fremenmi. Samotné slovo malo mnoho významov. Znamenalo poctu tomu, kto hovorí úprimne, znamenalo pripomienku vecí, ktoré sú povedané s úprimnosťou. Znamenalo kvas, pretože skutočnosť - alebo presvedčenie, že niekto skutočnosť pozná, čo je to isté - vždy uvádza veci vo vesmíre do pohybu. Znamená tiež zvolávanie k modlitbe a meno anjela, ktorý zapisuje dobré i zlé skutky ľudí, Siháju, ktorý vypočúva mŕtvych krátko po smrti. Pre Rybie hovorkyne znamenalo tiež záhadu a prestíž. Znamenalo moc a výlučnosť, naznačovalo oprávnenie jednať v mene Boha.
Leto slávnosť obnovil podľa svojich predstáv a potrieb. Robil si na ňu výlučný nárok, pretože on sám bol tým obradom.
Slávnosti predchádzal Audienčný deň Leta II. Nasledujúci deň bol určený len pre Rybie hovorkyne a obrad sa odohrával v podzemí Onnu, na mieste, ktoré nebolo zakreslené na žiadnej dostupnej mape. Pri obrade sa podávali oplátky obsahujúce malé množstvo melanže - Hostina Siajnoku. V hale sa zhromaždili vybrané zástupkyne Rybích hovorkýň - vždy tri z každej planéty Impéria.

L: "Ste strážkyne viery!"
RH: "Pane, počúvame!"
L: "Vo mne žijete bez konca!"
RH: "Sme nekonečné!"
L: "Milujem vás ako nikoho iného!"
RH: "Milujeme!"

Počas obradu vznikala fanatická davová psychóza zúčastnených žien, ktoré by boli ochotné urobiť pre svojho Boha čokoľvek.

L: "Dám vám odmenu, ktorú si zaslúžila vaša viera a vaša služba. Žiadajte a bude vám dané!"
RH: "Bude nám dané!"
L: "Čo je moje, je vaše."
RH: "Čo je moje, je vaše."
L: "Zdieľajte teraz so mnou tichú modlitbu za môj príhovor vo všetkých veciach - aby ľudstvo nikdy nezaniklo."

L: "Bola vybraná nová Stráž?"
RH: "Áno, Pane!"
L: "Strážite moju vieru?"
RH: "Áno, Pane!"
L: "Kráčate po Zlatej ceste?"
RH: "Áno, Pane!"

Pri obrade Leto používal originálny krispel Paula Muad´Diba, so sokolom vyrytým na rukoväti a zelenými drahokamami.

L: "Talizman našich životov. Nôž Muad´Dibov. Zub šaj-hulúda. Vráti sa šaj-hulúd?"
RH: "Áno, Pane."
L: "Kto je šaj-hulúd?"
RH: "Vy, Pane."

Slávnosť sa konala v cykloch každých 10 rokov, s výmenou Stráže, požehnaním novej generácií, tichou spomienkou na padlé Sestry a milovaných blízkych, ktorí navždy odišli. Končila priamym kontaktom Leta so svojimi "huriskami"...
Trvala pravdepodobne 5 dní.