Steven Berkoff

Z Herbert's dune

Steven Berkoff


Steven Berkoff v minisérii Frank Herbert´s Children of Dune.

Repertoár režiséra, spisovateľa a herca - veterána Stevena Berkoffa zahrnuje celý súbor medzinárodne oceňovaných divadelných produkcií a režisérskych adaptácií, idúcich od Shakespeara po Kafku; od Wilda po vlastnú tvorbu. Jeho inovatívne techniky sa stali učebnicovým materiálom pre rastúcich mladých hercov. Jeho literárne diela, herectvo a réžia boli vyzdvihnuté početnými oceneniami na oboch stranách Atlantiku. Vytvoril a režíroval mnoho divadelných adaptácií, z ktorých mnohé boli hrané v krajinách po celom svete.

Po štúdiu herectva a pantomímy v Londýne a Paríži vstúpil do viacerých divadelných skupín a v roku 1968 založil London Theatre Group. Vydal viacero kníh, námetovo idúcich od cestopisov po kolekcie poézie. Má za sebou tiež množstvo dabingovej práce a audiokníh. Berkoff je tiež fotografom, jeho veľká výstava bola otvorená koncom roku 2002 v Londýne.

Berkoffove filmové úlohy zahrnujú A Clockwork Orange, Barry Lyndon, The Passenger, McVicar, Outland, Octopussy, Beverly Hills Cop a Rambo: First Blood Part II. Režíroval a hral spolu s Joan Collins vo filmovej verzií Decadence.

K Berkoffovym početným televíznym produkciám patria Metamorphosis od BBC, Harry's Christmas od Limehouse, Silent Night od Initial/Channel 4 a The Tell-Tale Heart od Edgara Allana Poea pre Hawkshead/Channel 4. Jeho televízne vystúpenia: War and Remembrance, Michaelangelo — A Season of Giants, Attila, Star Trek: Deep Space Nine, La Femme Nikita a The Intruders.

Medzi Berkoffove vlastné divadelné hry patria East; Messiah: Scenes from a Crucifixion; The Secret Love Life of Ophelia a Brighton Beach Scumbags.

Berkoff, rodený Londýnčan, získal za svoju prácu početné ocenenia: za The Greek (L.A. Critics Award, Best Play, Best Direction, 1983); Decadence (L.A. Critics Award, Best Play, Best Performance, 1984); Kvetch (L.A. Critics Award Best Play, Best Direction, 1986; London Evening Standard (Best Comedy of the Year, 1991); The Trial (Laurence Olivier Nomination, Best Play, 1991); Massage (L.A. Weekly Drama Awards Nomination, Best Performance, 1998); One Man (Laurence Olivier Nomination, Best Play, 1999); Shakespeare's Villains (L.A. Drama Circle, Best One Man Show, 1999); Messiah (Edinburgh Festival Fringe First, 2000; Belgrade Bitef, The Audience Award, 2001); and The Secret Love Life of Ophelia (Glasgow Herald Golden Angel Award, 2001).

V minisérií Frank Herbert´s Children of Dune hrá postavu hrdého fremenského naíba Stilgara.

Zdroj