Stierač rosy

Z Herbert's dune

Stierač rosy - pracovník, ktorý z rastlín na Arrakis stieral rosu s pomocou špeciálneho nástroja, podobného kose.