Synchronizované svety

Z Herbert's dune
(přesměrováno z Synchronizovaných svetov)


Synchronizované svety - pomenovanie veľkej časti ľuďmi obývanej galaxie, ktorú držala v područí počítačová inteligencia známa ako Omnius.

História vzniku

Zakladateľom a dôvodom ich existencie bol Omnius - umelá počítačová inteligencia, ktorú nechtiac stvorili Titáni: Najskôr geniálny programátor Barbarossa vložil do programov spočiatku poslušnej umelej inteligencie ľudské túžby po expanzii a zvedavosť; to umožnilo malej skupinke revolucionárov ovládnuť Staré impérium plné ľudí bez ambícii, ktorí nechali všetky činnosti a prácu na robotoch a počítačoch.

Po ich storočnej vláde však jeden z Titánov urobil rozhodujúcu chybu; aby znížil svoju účasť na vládnutí na minimum, predal svojej umelej inteligencii príliš veľké prístupové práva. Počítačová sieť prevzala vládu nad planétou a veľmi rýchlo sa rozšírila na celú oblasť, ktorej vládli Titáni. Sama seba nazvala Omnius - a Titáni sa po 100-ročnej vláde museli skloniť pred svojim novým pánom. Omnius ich nemohol priamo zlikvidovať - bránila mu v tom poistka, Barbarossom naprogramovaná zábrana, ktorá mu znemožňovala zaútočiť na svojich tvorcov.

Omnius v čase Služobníckeho džihádu držal v područí okrem Ligy vznešených prakticky celý známy ľuďmi obývaný vesmír už 1000 rokov. Svoje impérium pomenoval "synchronizované svety", pretože na všetkých planétach boli jeho kópie neustále synchronizované pomocou aktualizačných lodí.

Dôležité planéty

Služobnícky džihád

Informácie v článku Omnius.


Zdroj