Tanzerouft

Z Herbert's dune


Tanzerouft - "zem bez zľutovania", "nemilosrdná zem". Južná, najväčšia a najkrutejšia púšť Arrakis. 38 000 km pustatiny.