Tio Holtzman

Z Herbert's dune
(přesměrováno z Tiom Holtzmanom)


Tio Holtzman († 174 P.G.) - matematik, ktorého objavy boli použité na cestovanie zakriveným priestorom, štíty, antigravitáciu a nepole. Jeho vzorce vychádzali z tachyónovej teórie a nikto im prakticky nerozumel. Gildovní navigátori nevedeli, čím sa riadili zákony navigácie mimopriestorom. Iksania skonštruovali prístroje, ktoré kopírovali schopnosti navigátorov, ale čo vlastne skonštruovali, definovať nedokázali. Holtzmanovým vzorcom proste nikto nerozumel, ale fungovali a preto ich všetci používali. Na ich nový spôsob aktivácie prišli až záhadné bytosti z Rozptylu (pozri heslá: Marty, Daniel).


"Vesmír obsahuje nevyužité a dosiaľ nepredstaviteľné zdroje energie. Máte ich priamo pred očami, ale nevidíte ich. Sú vo vašom mozgu, ale nevymyslíte ich. Ale ja áno!"

Tio Holtzman (PkD:?)


Žil v období tesne pred vypuknutím Služobníckeho džihádu a pravdepodobne pochádzal alebo žil na planéte Poritrin. Jeho výskum sponzoroval bohatý šľachtic Niko Bludd.


„Príliš organizovaný výskum obmedzuje a s najväčšou pravdepodobnosťou z neho nevznikne nič nového.“

Tio Holtzman, dopis lordovi Niko Bluddovi (HD:Sd)


Bol drobnejšej postavy, s úzkou tvárou, podmanivým vystupovaním, obrovským egom a sebavedomím. Bol vynikajúcim vedcom, ale nie tak geniálnym, ako sa všeobecne myslelo. Chápal dôležitosť sebaprezentácie a vypracoval ju na úroveň, ktorá z neho urobila hrdinu. Aby nahradil výpočtové schopnosti počítačov, vytvoril akúsi „počítaciu manufaktúru“, kde množstvo otrokov rátalo dielčie rovnice - tak sa snažil znížiť ich výhodu.

Zaujala ho práca Normy Cenvy, ktorú mu poslal jej nevlastný otec Aurelius Venport. Vycítil v nej tú genialitu, ktorá mu v poslednej dobe chýbala a pozval ju na Poritrin.


"Tio Holtzman bol jedným z najproduktívnejších iksanských vynálezcov všetkých čias. Často mával tvorivé záchvaty, kedy sa na dlhé mesiace zamykal osamote, aby mohol bez vyrušovania pracovať. Stávalo sa, že keď sa opäť vynoril, potreboval hospitalizáciu, a neustále panovali obavy o jeho zdravie a príčetnosť. Holtzman zomrel mladý - bolo mu iba málo cez 30 štandardných rokov - ale výsledky jeho práce navždy zmenili galaxiu."

Biografia v kocke - Imperiálny fólisk (PkD:?)


Jeho studnica nápadov postupne vysychala a nahradzovala ju práve invencia geniálnej Normy Cenvy, i keď sa o tom všeobecne nevedelo. Dostal však nápad na vytvorenie „rezonátora zliatin“, ktorý by dokázal rozkmitať atómy kovov v telách robotov, či mechanických telách kymekov tak, že by sa rozpadli. Hoci podľa Normy tento nápad nebol realizovateľný pre chybné predpoklady, on sa jej rozhodol dokázať opak. Ukázalo sa však, že mala pravdu, pretože pri ukážke neotestovaného prototypu - síce do istej miery účinného - došlo k vzniku druhotných rezonancií, ktoré spôsobili deštrukciu demonštračného laboratória a smrť sedemnástich otrokov. Svoj neúspech zviedol na chyby otrokov, aj keď už sám vedel, že rezonátor nikdy nebude fungovať tak, že nebude spôsobovať veľké škody okoliu. Umožnilo mu to však celý projekt bez ďalšej hanby opustiť.


„A akoby chcela vyvážiť bolesť a utrpenie, stala sa vojna tiež liahňou niektorých našich najväčších snov a úspechov.“

Holtzman, prejav pri prijatí poritrinskej medaile Za zásluhy (HD:Sd)


Po neúspechu s rezonátorom sa vrátil k svojmu rušivému poľu a snažil sa ho upraviť tak, aby fungoval i ako bariéra proti ďalším typom zbraní. Podarilo sa mu vytvoriť silové pole, ktoré bránilo prestupu predmetom, pohybujúcim sa vysokou rýchlosťou. Jeho predstavu, že by mohlo chrániť celé planéty, však vyvrátila Norma - nebolo to fyzikálne možné. Takisto ho upozornila na to, že pole bude plne priechodné pre pomalšie sa pohybujúce predmety, a že kontakt s energetickou zbraňou povedie k extrémnemu a náhlemu uvoľneniu energie s masovou deštrukciou okolia. Vtedy Holtzmana napadlo ich využitie ako osobného štítu. Jeho testy dopadli vynikajúco a Tio Holtzman si pripísal ďalší prelomový vynález.
Norma Cenva však intervenovala u lorda Nika Bludda ohľadne testu štítu, že pri podcenení preventívnych opatrení by následky mohli byť nepredstaviteľné. Hlboko sa však dotkla Holtzmanovej samoľúbosti, a ten jej to, že ho v tejto veci obišla, nikdy neodpustil.


„„Systematický“ je nebezpečné slovo, nebezpečná predstava. Systémy vznikajú spolu so svojimi ľudskými tvorcami. Systémy sa ujímajú vlády.“

Tio Holtzman, prejav pri prijatí poritrinskej medaile Za zásluhy (HD:Sd)


Jeho osobné štíty pomohli potlačiť vzburu otrokov na Poritrine, i keď za cenu značných krvavých obetí. Tio Holtzmann bol však rád, že sa osvedčili i v bojových podmienkach.


„Vynaliezavosť je jednou z foriem umenia.“

Tio Holtzman, slávnostná reč pri prevzatí poritrinskej medaile Za chrabrosť (HD:Kvs)


Holtzmanov objav tzv. „fázovej paľby“, ktorá na milisekundy vypínala štíty sfázované s lodnými zbraňami, bol užitočný, no jeho autor netušil, že Norma Cenva tajne upravila jeho výpočty, inak by došlo k ďalšej katastrofe. V roku 177 P.G. pracoval Tio Holtzman na Saluse Secundus v prísne stráženom a izolovanom laboratóriu s kópiou Omnia Zeme, ktorú tesne pred jej nukleárnou deštrukciou ukoristil Vorian Atreides. Jeho výskum však nepriniesol žiadne nové prevratné informácie.

Spolu s Vorianom Atreidom pracovali na ďalšom pokuse oklamať mysliace stroje - na Poritrine stavali falošnú bojovú flotilu. Respektíve autorom nápadu bol Vorian Atreides, Tio Holtzman plán uskutočnil v jeho neprítomnosti... aby tak mohol väčšinu slávy za jeho prípadný úspech zožať sám. Flotila na orbite mala slúžiť pre mysliace stroje ako potemkinovská dedina, dodať planéte zdanie neporaziteľnosti. Zároveň Liga vysielala útržky informácií, ktoré sa mali dostať k Omniovi a ktoré ho mali presvedčiť, že Holtzman na Poritrine vytvára vylepšený štítový systém. Omnius sa mal podľa predpokladov túto technológiu snažiť získať a padnúť tak do pripravenej pasce. Trik sa nakoniec podaril a robotická flotila po prílete do sústavy Poritrinu v roku 176 P.G. a spočítaní si šancí bez boja ustúpila.
Tio Holtzman tak bol zasa oslavovaný ako „“hrdina Džihádu a „“premožiteľ strojov.

Odchod Normy Cenvy v roku 176 P.G., ktorú vyviazal zo zmluvy za cenu veľkých obchodných ústupkov Aurelius Venport, neľutoval. Zbavil sa podľa jeho názoru už neužitočnej a nákladnej asistentky, a zároveň s ňou i problémových zensunnitských a zenšíitských otrokov, ktorí boli predisponovaní na Normin vlastný výskum.


„Každý sa dá zničiť. Je treba len zistiť, ako to urobiť.“

Tio Holtzman, dopis lordovi Niko Bluddovi (HD:Kvs)


Nevzdal sa nádeje, že jeho rezonančný generátor zliatín, ktorý pred rokmi zlyhal, predsa len bude fungovať. V roku 174 P.G. urobil ďalšiu, tentokrát tajnú skúšku, s rovnakým fatálnym neúspechom. Pritom si spomenul na Normu a rozhodol sa, že ju navštívi. Do tajných laboratórií ho však ochrana Tuka Keedaira nevpustila. Obrátil sa preto na lorda Bludda, ktorý sa rozhodol Tuka Keedaira vypovedať a v takto získanom čase laboratóriá preskúmať.

V roku 174. P.G. obsadili Dračie gardy výskumnú základňu Normy Cenvy na Poritrine. Tio Holtzman plány a výskum zabavil, no nebol mu schopný porozumieť. Krátko nato zahynul pri povstaní zenšíitských otrokov, keď naňho jeden z nich vystrelil laserovou zbraňou. Holtzman bol chránený osobným štítom a následný výbuch zničil spolu s ním i väčšinu Stardy.


Pozri aj


Zdroj