Tlaloc

Z Herbert's dune


Tlaloc bol vizionár žijúci v čase súmraku Starého impéria, revolucionár a neskorší vodca Titánov. Nebolo to jeho pravé meno, prijal ho po aztéckom bohu dažďa. Pochádzal z hviezdnej sústavy Thalimu.

Pochopil, že ľudstvo svojou apatiou a stratou cieľa speje do záhuby a snažil sa zburcovať davy a prebudiť v nich ambície, zbaviť ich pohodlnej závislosti od počítačov a strojov. Nemal veľký úspech, a to ani na rodnej planéte - Tlulaxania sa už izolovali, odmietali pôžitkárstvo Starého impéria, ale nemali osobné ambície. Podarilo sa mu však okolo seba vytvoriť skupinku nasledovníkov, neskôr známu ako Titáni.
Skupinka odvrhla, rovnako ako on, svoje staré mená a prijala iné, po starých bohoch a hrdinoch. Podarilo sa im získať geniálneho programátora menom Barbarossa, ktorý dokázal poslušnej umelej inteligencii vštiepiť už takmer zabudnuté ľudské vlastnosti, ako zvedavosť a túžbu po expanzii.
S pomocou takto upravenej umelej inteligencie sa Tlalocovi a jeho skupinke podarilo zvrhnúť Staré impérium a nastoliť vládu Titánov.

Pod jeho vedením si Titáni rozdelili sféry vplyvu a poslušnosť si vynucovali pomocou strojov s Barbarossom upravenou umelou inteligenciou. Podarilo sa im dobiť väčšinu známej galaxie, no časť pôvodného starého impéria sa postavila na odpor: vytvorila konfederáciu známu ako Liga vznešených, ktorej sa podarilo Titánov odraziť a zachovať si svoju nezávislosť. Tlaloc bol rozhodnutý rebelov poraziť, no ani nie po desiatich rokoch od nástupu jeho vlády pri tragickej nehode zahynul. Jeho nástupcom sa stal Agamemnon.

Pozri aj

Zdroj