Tuekov síč

Z Herbert's dune

Tuekov síč - pašerácky síč na vnútornom okraji Nepravej steny )na planéte Arrakis), s vysoko umiestneným vchodom v skale. Pomenovaný podľa legendárneho pašeráka Esmara Tueka.