Tyekanik

Z Herbert's dune

Tyekanik ( - ), mohutný muž s krátkymi prešedivelými vlasmi a širokými bezvýraznými rysmi tváre. Bašár, ktorý slúžil pod padišáhom imperátorom Shaddamom IV., neskôr pod princeznou Wensiciou a princom Farad´nom. Urobil znovu pod jeho vedením zo sardaukarov bojovníkov, ktorí sa aspoň približovali tým zo Shaddamovych čias.

Podieľal sa na príprave atentátu na Muad´Dibove dvojčatá. Chcel na to použiť vycvičených a diaľkovo ovládaných lazánskych tigrov. Do sprisahania proti Atreidom bol zapojený i Džávid, jeho agent, ktorého úlohou bolo po úspešnom atentáte dostať z cesty Aliu.

Hoci to bolo jednoznačne proti jeho presvedčeniu, princezná Wensicia mu dala rozkaz prijať mahdíovské náboženstvo a začať naň obracať i jej syna Farad´na. Cieľom malo byť po odstránení dvojičiek jeho ľahšie prijatie syna fremenmi. Súčasťou plánu bolo i pozvanie Kazateľa na planétu: ten totiž ponúkol možnosť získať Hayt-Idaha ako špióna pre rod Corrino výmenou za možnosť stretnúť sa s Farad´nom a vyložiť jeho sny. Bašár mal však o jeho skutočných úmysloch svoje pochybnosti.

Zúčastnil sa rozhovoru Farad´na, Wensicie, lady Jessiky a Hayta-Idaha, kde došlo k návrhu na možné spojenie Farad´na a Ghanimy. On sám s týmto návrhom súhlasil, i keď nevylučoval nejaký zložitý trik a sekundárny zisk pre iných. Rozprávali sa o budúcnosti a plánoch už predtým, avšak on nechoval prílišnú dôveru k informáciám získaných z kníh a zvitkov.

Sprevádzal Farad´na spolu s lady Jessikou na Arrakis a bol prítomný výjavu, kedy Kazateľ priamo obvinil Aliu z kacírstva. To nevydržali kňazi, ktorí ho mali k nej dobrovoľne priviesť. Jeden z nich mu vrazil krispel do hrude a Kazateľ na námestí pred Chrámom v Arrakéne zomiera...

V nasledujúcich chvíľach vstúpil do miestnosti cez dvere, ktoré sám vyrazil, Leto II. Atreides spolu so sestrou Ghanimou. Medzi ním a Aliou sa rozpútal súboj, z ktorého Leto vyšiel ako absolútny víťaz. Úderom rozbil okno a dal jej na výber: buď Súd posadnutosti alebo samovraždu. Ona si vybrala druhú možnosť a končí svoj život skokom z okna na schodoch vlastného Chrámu.

Nebolo pochýb o tom, že Leto nastúpi na trón. Krátko po udalostiach došlo na Arrakis k zrážkam (zrejme prívrženci mŕtvej Alie - pozn.) a on bol prizvaný ako vojenský poradca. Divoký oheň vzbury sa v krátkom čase rozhorel v celom Impériu. Bola neskôr samozrejme potlačená, ale Leto preberal Impérium v žalostnom stave.

Bál sa, že Farad´n môže predať jeho sardaukarov, ten to však odmietol a i Ghanima ho ubezpečila, že sa tak nestane. (Sardaukari sa pravdepodobne sami postupne včlenili do Letovej armády - pozn.) Stále bol nedôverčivý a veštil škaredé dôsledky zo nastalej situácie. So Stilgarom uzatvorili akési bratstvo nedôvery, ktoré Leta zjavne bavilo.