Ukazovateľ

Z Herbert's dune

Ukazovateľ alebo fremenský šíp - výrazné súhvezdie severnej oblohy Arrakis. Fremeni ho používali ako orientačný bod pri svojich nočných cestách.