Ukradnuté denníky

Z Herbert's dune

Ukradnuté denníky - záznamy Božského imperátora Leta II., ktoré mu boli ešte za jeho života (viac ako 3000 rokov po jeho narodení) ukradnuté (Sionou a jej priateľmi). Po jeho smrti sa stali veľmi ceneným zdrojom historických údajov. Pôvodne boli šifrované, z Rakis sa najskôr dostali cez Iyo Kobata na Iks, potom i do rúk Gildy a Bene Gesseritu. Kód sa nakoniec podarilo rozlúštiť Kozmickej gilde. Rovnakým kódom sa potom podarilo rozlúštiť i ďalšie autentické záznamy Leta II., objavené pri vykopávkach v Dár-es-Baláte. Oba záznamy boli vytlačené iksanským diktatelom. Tvorili ich 2 (Siona mala z Iksu minimálne 9 zväzkov vytlačených na kryštálovom papieri) zväzky na riduliánskom kryštálovom papieri. (Je tu prítomný rozpor, pri popise ich krádeže sa zdá, že boli vytlačené na riduliánskom kryštálovom papieri, avšak Leto II. vo zväzkoch z Dár-es-Balátu tvrdil, že Siona mu ukradla kópie na menej kvalitnom materiáli.)


Pozri aj