Vergyl Tantor

Z Herbert's dune
(přesměrováno z Vergyla Tantora)


Vergyl Tantor (* 211 P.G - † 177 P.G.) bol mladším nevlastným bratom Xaviera Harkonnena, ktorého si veľmi vážil a vždy sa mu chcel podobať. Do Armady Ligy vznešených vstúpil ako 17-ročný v roku 194 P.G., ôsmy rok Služobníckeho džihádu a po masakre na Ellrame. Po výcviku ho preložili na planétu Giedi Prima, kde pomáhal pri jej obnove. Xavier sa ho snažil chrániť pred odvelením do prvej línie a vymenoval ho za veliteľa stavby obrovského pamätníka padlým vojakom.
Na planéte sa zoznámil so Sheelou a v roku 190 P.G. sa vzali. Mali dvoch synov (Emil a Jisp) a dcéru (Ulana).

Čoskoro však musel rodinu opustiť a nastúpiť do prvej línie. V boji o planétu Tyndall, ktorú sa podarilo vojskám Džihádu nečakaným útokom znovu obsadiť, sa vyznamenal a dostal 2 medaile.

V roku 177 P.G. sa zúčastnil bojov o Anbus IV pod vedením Voriana Atreida, ako veliteľ jednej z balíst, neskôr ako veliteľ pozemnej jednotky. Napriek sabotážam izolacionistických zenšíitov sa podarilo pozemný útok na planéte odraziť. Na porážku vesmírnej flotily použila Liga falošnú bojovú flotilu, ktorú postavili Poritrinskí otroci. Tieto falošné lode zmiatli senzory vesmírnej flotily strojov pri Anbuse IV., ktorá - presvedčená, že nemôže zvíťaziť - sa dala na ústup. Do boja sa však nečakane zapojili i lode kymekov na čele s Agamemnonom. Vergyl Tantor padol do ich rúk a krátko nato bol umučený na smrť. Mal 34 rokov.


Zdroje