Vodná disciplína

Z Herbert's dune

Vodná disciplína - tvrdý výcvik, ktorý obyvateľom Arrakis dával schopnosť žiť bez plytvania vlhkosťou.