Walgis

Z Herbert's dune


Walgis - planéta známa z obdobia Služobníckeho džihádu, odkiaľ pochádzala tzv. walgiská hovädzina. Do histórie sa zapísala ako miesto, kde počas vlády Titánov, došlo k vzbure hrethgir (ľudí) proti mysliacim strojom. Vzbura bola brutálne potlačená - planéta bola daná do karantény a kymek Ajax pomocou atómových a biologických zbraní, a nakoniec i osobne, vyvraždil v priebehu niekoľkých rokov všetkých ľudí na planéte. Krátko nato povstal Omnius a planéta sa stala súčasťou Synchronizovaných svetov.

Zdroj


Planéty Duniverza
III Delta Kaising | III Delta Pavonis | Aclin | Al-Dhaneb | Alfa Corvus | Anbus IV | Andioy | Arbelough | Arrakis | Atar | Balút
Barandik | Bela Tegeuse | Bellos | Biarek | Bifkar | Buzell | Beakkal | Caladan | Canidar II | Cerbol | Corrin | Dan | Dur
Ekaz | Ellram | Enfeil | Gaar | Gammu | Gamont | Giedi Prima | Gináz | Grumman | Hagal | Harmonthep | Hessra | Honru | Chusúk
Iks | Kadríš | Kaitan | Kapitula | Kirana Alef | Kirana III | Kolhar | Kolónia Peridot | Kolónia Vertree | Komider | Kroinin | Lampadas
Lankiveil | Lernaeus | Markon | Molitor | Muritan | Narádž | Niazi | Niusche | Novebruns | Palma | Parella | Parmentier | Pilargo
planéty Danu | Quadra | Ponciard | Poritrin | Rakis | Reenol | Relicon | Renditai | Rhisso | Riches | Risp VII | Rocu
Rom | Ros-Jal | Rossak | Gama Waiping - Salusa Secundus | Semba | Seneca | Seprek | Sikun | Souci | Spojka | | Tarahell | Terra
Thalim - Tleilax (Tlulax) | Tulapin | Tyndall | Ularda | Uzol | Walgis | Wallach VI, VII a IX | Xuttuh
Yardin | Yondair | Zabulon | Zanbar | Zanovar