Xerxes

Z Herbert's dune


Xerxes († 174 P.G.) bol revolucionár žijúci v čase súmraku Starého impéria, jeden z Titánov, neskôr kymekov. Nebolo to jeho pravé meno, prijal ho po perzskom kráľovi zo starej Terry. Ako človek bol nízky a nevzhľadný, no nesmierne bohatý a jeho peniaze sa povstalcom hodili. Bol princom a jeho domovská planéta sa nazývala Rodale X, neskôr známa ako Iks.

Pridal sa k Tlalocovi v snahe zvrhnúť Staré impérium. S pomocou Barbarossom upravenej umelej inteligencie (ktorú povstalcom umožnil testovať na Rodale X) sa jeho skupinke nakoniec skutočne podarilo nastoliť vládu Titánov. Na začiatku povstania zabil svojho otca, formálneho vládcu planéty, a všetky zdroje Rodalu poskytol vzbúrencom. Nemal žiadne politické ambície, bola to preňho všetko iba hra, zábava.

Pod Tlalocovým vedením si Titáni rozdelili sféry vplyvu a poslušnosť si vynucovali pomocou strojov s upravenou umelou inteligenciou. Podarilo sa im dobiť väčšinu známej galaxie, no časť pôvodného starého impéria sa postavila na odpor: vytvorila konfederáciu známu ako Liga vznešených, ktorej sa podarilo Titánov odraziť a zachovať si svoju nezávislosť. Tlaloc bol rozhodnutý rebelov poraziť, no ani nie po desiatich rokoch od nástupu jeho vlády pri tragickej nehode zahynul. Jeho nástupcom sa stal generál Agamemnón, ktorý v strachu pred smrťou a v túžbe po stáročnej vláde podstúpil premenu na kymeka. Čoskoro ho nasledoval i Xerxes a ostatní Titáni.

Xerxes bol pôžitkár (preto bol i posledným z Titánov, ktorý podstúpil premenu na kymeka) a jeho zábava mu zaberala stále viac času. Aby znížil svoju účasť na vládnutí na minimum, ľahkovážne predal svojej umelej inteligencii príliš veľké prístupové práva. Počítačová sieť prevzala vládu nad planétou a veľmi rýchlo sa rozšírila na celú oblasť, ktorej vládli Titáni. Sama seba nazvala Omnius - a Titáni sa po 100-ročnej vláde museli skloniť pred svojim novým pánom.

Xerxes sa celé milénium sa spolu s Barbarossom, Agamemnónom, Juno, Ajaxom a Dantem snažil nájsť spôsob, ako Omnia poraziť. Kládol si porážku Titánov za vinu a snažil sa zo všetkých síl svoju chybu odčiniť. Omnia nenávidel, ale zároveň sa ho bál - vo svojej podstate to bol stále ten slabošský pôžitkár, ktorý svojou nedbalosťou ukončil vládu Titánov. Po porade s ostatnými sa rozhodol najskôr sústrediť na protivníka, ktorého všetci považovali za slabšieho - na Ligu vznešených. Po jej porážke chceli obrátiť plnú pozornosť na Omnia.

Zúčastnil sa spolu s Juno a Agamemnonom neúspešného útoku na Rossak, ktorý bol pomstou za zavraždenie Barbarossu čarodejnicami z Rossaku.


V roku 177 P.G., 25 rokov po vypuknutí Služobníckeho džihádu z pôvodných dvadsiatich Titánov žili už len štyria - Agamemnon, Juno, Dante a Xerxes. Xerxes dostal za úlohu od Omnia rázne potlačiť neustále sabotáže a odpor na planéte Iks, patriacej Synchronizovaným svetom.

V roku 175. P.G. viedol flotilu strojov proti silám Džihádu, ktoré zaútočili na Iks a zničili planetárneho Omnia. Xerxes sa tak dostal k možnosti získať si znovu úctu generála Agamemnona. Jeho flotila bola v obrovskej presile a porážka Džihádistov sa zdala neodvratná - no nečakane sa na ich strane objavil nový spojenec v podobe stratenej Titánky Hekaté, ktorá svojou loďou zabudovanou do obrovského asteroidu robotickú flotilu rozprášila (jej totožnosť bola vtedy pre stroje i ľudí záhadou, vedel o nej iba Iblis Ginjo, s ktorým uzatvorila tajnú dohodu o pomoci). Xerxes len tak-tak stihol uniknúť.

V roku 175 P.G. tiež došlo k ďalšiemu tajnému stretnutiu Titánov, na ktorom preberali svoje možnosti proti Omniovi. Zaregistrovali už i podivné kolapsy planét Synchronizovaných svetov, ktoré spôsobovala aktualizácia Omnia infikovaná Vorianom Atreidom a rozvážaná Seuratovou aktualizačnou loďou (oni však príčinu porúch nepoznali, no predpokladali, že sa jedná o útok Ligy vznešených). Tiež sa preberal pôvod záhadného nepriateľa, ktorý pomohol Džihádu v boji o planétu Iks - Titáni správne predpokladali, že by sa mohlo jednať o dávno stratenú Hekaté. Dohodli sa, že sa pokúsia vytvoriť si tajne svoju vlastnú skupinu neo-kymekov, z ľudí, ktorí budú oddaní im a nie Omniovi.

V roku 174 P.G. zajal loď, ktorá odvážala Normu Cenvu z Poritrinu na Rossak. Nepredstaviteľne ju mučil a nechtiac tak odomkol jej dovtedy spiace duševné sily, ktoré vzápätí znamenali jeho smrť.

Pozri aj


Zdroj