Štítový val

Z Herbert's dune

Štítový val - charakteristické pohorie v severných diaľavách Arrakis, ktoré chránilo malú oblasť pred plným náporom planetárnych Koriolisových búrok. Rozoklané, s početnými údoliami a jaskyňami. Počas vlády Leta II. bol v podstate rozobratý na stavbu Kráľovskej cesty a Hraničného valu. Zachoval sa iba kúsok, kde sa nachádzali jaskyne, v ktorých kedysi dávno pochovalo harkonnenské delostrelectvo jednotky Atreidov, ako pamiatka na túto udalosť.