Agamemnon - Nový zlatý vek

Z Herbert's dune


„Nespoľahliví spojenci nie sú o nič lepší ako nepriatelia. Dávame prednosť svojej nezávislosti, nie svojej moci.“ (HD:Kvs)


Zdroj