Akl

Z Herbert's dune

Akl - skúška rozumu. Pôvodne "Sedem mystických otázok" začínajúcich: "Kto je ten, kto myslí?"