Arsunt

Z Herbert's dune


Arsunt - sidlo na planéte Arrakis. Počas útoku Harkonnenov na planétu v roku 10 191 naň útočila jedna légia.