Bašár

Z Herbert's dune

Bašár - často plukovník bašár. Pôvodne sardaukarský dôstojník stojaci v oficiálnej hodnostnej stupnici o nepatrný stupienok vyššie ako plukovník. Hodnosť vytvorená pre vojenského vládcu dielčej oblasti planéty. (Bašár zboru bol titul vyhradený výlučne pre vojenské účely.). Neskôr i hodnosť používaná vo fremenských légiách počas džihádu a v zboroch Rybích hovorkýň. Po ich zániku ako významnej vojenskej sily došlo aj k reorganizácií iných armád Impéria a bašár sa stal najvyššou dosiahnuteľnou vojenskou hodnosťou.