Distrans

Z Herbert's dune

Distrans - implantované zariadenie, ktoré umožňovalo vtlačenie prechodného podnetu do nervového systému netopierov alebo vtákov, neskôr aj ľudí. Ich zvuky alebo reč potom predávali skrytú vtlačenú správu, ktorá sa dala z nosnej vlny oddeliť iným distransom. Tiež označenie takto poslanej správy.
Distrans odolával všetkým dešifrovacím metódam, pretože spočíval v jemných skresleniach prirodzených zvukov, ktoré sa dali veľmi zložito meniť.