Eksekosková

Z Herbert's dune

Eksekosková - Ctihodná matka v období okolo roku 3500 vlády Božského imperátora Leta II.