Erg

Z Herbert's dune


Erg - rozsiahla oblasť tvorená dunami; piesočné more.