Iakin Nefud

Z Herbert's dune


Iakin Nefud - maslové vlasy, plochá tvár so zelenými očami a plnými perami. Desiatnik osobnej stráže baróna Vladimíra Harkonnena, ktorý bol povýšený na jej kapitána po smrti Ummana Kudu v roku 10 191. Bol závislý na semúte.