Imperátor

Z Herbert's dune

Oficiální titul vládce Impéria. Od založení Impéria do roku 10193 P.G. vládl rod Corrino. Pak převzali vládu Atreidové. Po pádu režimu Božského Imperátora nejspíše tento titul nenašel pokračovatele.