Kanly

Z Herbert's dune


Kanly - formálna krvná pomsta vykonávaná podľa pravidiel Veľkej konvencie, ktoré predpisovali prísne obmedzenia. Pravidlá mali pôvodne chrániť nevinné nezúčastnené osoby. Ten, kto kanly vyhlásil, sa v priamom súboji nesmel nechať zastupovať inou osobou. Pozri tiež heslo Sudca zmeny.