Kartág

Z Herbert's dune


Kartág, tiež Kartágo - rodové sídlo Harkonnenov na Arrakis. 200 km SV od Arrakénu. Postavené (na začiatku) počas ich guvernérstva, rýchlo, ale bez ohľadu na estetiku a detail. Lacné a krikľavé. Sú preň typické hranaté funkčné budovy z podradných materiálov. Vyrábali sa tu podradné filteršaty. Sídlo Gildovnej banky. Nechýbal tu ani kozmodróm.