Kogitor Eklo - Za hranicami ľudskej mysle

Z Herbert's dune

„Naša chuť obsiahne všetko.“ (HD:Sd)


„Chamtivosť, hnev a nevedomosť otravujú život.“ (HD:Sd)


Zdroj