Kynesovo more

Z Herbert's dune


Kynesovo more - vzniklo počas vlády Božského imperátora Leta II. na planéte Arrakis počas jej ekologickej transformácie.