Lísta

Z Herbert's dune

Lísta - obývateľná nížinná oblasť na Arrakis obklopená prírodným násypom, ktorý ju chránil pred väčšinou búrok.